with hydraulic drive and with fixed inclination

  • DZ 320 HS
  • DZ 400 HS / in development/


DZ 320 HS is a auger with fixed inclination installed on the back side of big-sized vehicles. The tilting to the working position and Vyklápanie do pracovnej polohy a spúšťanie dopravníka vykonávame pomocou hydraulického piestu a rozvádzača. Šnek s veľkým výkonom je alternatívou prekladacieho voza.

Login