Všeobecné informácie

V oblasti cisternových prívesov ponúkame

V oblasti cisternových prívesov ponúkame

• výroba vlastnnej značky cisterien BAFFI NTF od 2 000l do 20 000l s troma typmi nádrží(farbená, pozinkovaná alebo z vnútra vylepená sklolaminátom). V prípade potreby vieme zabezpečiť aj výrobu cisterien s väčším objemom.
• výroba cisternovej nadstavby
• výroba samostatných nádrží
• výroba univerzálných podvozkov
• servis cisterien
• rekonštrukcia cisterien
• vylepovanie cisterien sklolaminátom, ktorý je odolný proti kyselinám(určené na prevoz DAM-u, fekálií)
• výroba súčiastok na zákazku
• predaj súčiastok

Naším cieľom je spokojnosť zákazníkov. Preto v prípade potreby, na základe dohody, vieme prispôsobiť výrobu želaniam našich klientov.

Ku štandardnej výbave ponúkame aj nasledovné opcie za príplatok:

  • vylepenie vnútra nádrže sklolaminátom
  • miešací systém - a) pomocou šneku, ktorý je nasadený v spodku nádrže - hydromotorom poháňaný, alebo b) pomocou trubky, z ktorej vychádzajú vzduchové otvory
  • vodné delo
  • príprava na aplikátor, prípadne s rúrkovým, radličkovým diskovým aplikátorom.
  • vážiaci systém - umožňuje presné sledovanie napĺnenia a vyprázdnenia sudu a umožňuje zabezpečiť nastavenie presného dávkovania s automatickým zastavením
  • hydraulické rameno so savicou s možnou manipulácie z kabíny(možné elektrohydraulické ovládanie) možnosť otvárania celého zadného dna nádrže
  • možnosť otvárania celej zadnej časti nádrže
  • hydromotor na poháňanie kompresora
  • hydraulický systém na otváranie vyprázdňovacieho ventilu
  • nahraditeľné ťažné oko K80

Prihlásenie